Tin tuyển dụng

Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin

Ngày đăng: 20-09-2017

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống sever chủ.
- Quản lý và khắc phục sự cố Hệ thống mạng, máy tính văn phòng.
- Quản lý và hệ thống thoại, hệ thống mail công ty.
- Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở vật chất, mạng CNTT cho công ty và các đơn vị thành viên..
- Cài đặt và quản lý hệ thống ( mạng LAN, máy chủ , máy con, internet, fax, máy in, máy scan công ty ....).
- Thống kê lập cơ sở dữ liệu của các thiết bị IT/PCs/Laptops trong văn phòng TCT.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch về công nghệ thông tin cho toàn hệ thống ( Nhà máy, chi nhánh và các công ty thành viên).
- Cài đặt các hệ thống phần mềm ( hệ điều hành, phần mềm ứng dụng..) cho các sever và máy con.
- Đảm bảo chế độ bảo mật tránh Virus.
- Kết hợp với BP Marketing quản lý website công ty.
- Triển khai dự án ERP cùng nhà cung cấp tới Kho, chi nhánh và các Cửa hàng.
- Lên phương án làm việc, xây dựng Hệ thống Bán Hàng Tự Động, Quản lý SP, Xây dựng cơ chế phầm mềm quản lý nhân sự, tính lương, thưởng và các cơ chế cho tất cả nhân sự các cửa hàng, các phòng ban trong công ty bằng phần mềm.
- Nghiên cứu, tham mưu tư vấn cho BLĐ công ty về các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc nhằm tăng năng suất lao động.
- Các công việc phát sinh khác trong phòng IT.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu công việc:
• Yêu cầu giới tính: Nam
• Yêu cầu độ tuổi: 25-40
• Kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Truyền thông & Mạng máy tính, Hệ thống thông tin,Khoa học máy tính.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, 3 – 5 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT/ quản lý CNTT trở lên
- Có kiến thức tổng quan liên quan đến Công nghệ thông tin, bao gồm: Hạ tầng CNTT, hạ tầng ảo hóa, điện toán đám mây, ứng dụng CNTT, an ninh CNTT.


Nộp hồ sơ ứng tuyển

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ
Tin tuyển dụng

Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin

Ngày đăng: 20-09-2017

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống sever chủ.
- Quản lý và khắc phục sự cố Hệ thống mạng, máy tính văn phòng.
- Quản lý và hệ thống thoại, hệ thống mail công ty.
- Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở vật chất, mạng CNTT cho công ty và các đơn vị thành viên..
- Cài đặt và quản lý hệ thống ( mạng LAN, máy chủ , máy con, internet, fax, máy in, máy scan công ty ....).
- Thống kê lập cơ sở dữ liệu của các thiết bị IT/PCs/Laptops trong văn phòng TCT.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch về công nghệ thông tin cho toàn hệ thống ( Nhà máy, chi nhánh và các công ty thành viên).
- Cài đặt các hệ thống phần mềm ( hệ điều hành, phần mềm ứng dụng..) cho các sever và máy con.
- Đảm bảo chế độ bảo mật tránh Virus.
- Kết hợp với BP Marketing quản lý website công ty.
- Triển khai dự án ERP cùng nhà cung cấp tới Kho, chi nhánh và các Cửa hàng.
- Lên phương án làm việc, xây dựng Hệ thống Bán Hàng Tự Động, Quản lý SP, Xây dựng cơ chế phầm mềm quản lý nhân sự, tính lương, thưởng và các cơ chế cho tất cả nhân sự các cửa hàng, các phòng ban trong công ty bằng phần mềm.
- Nghiên cứu, tham mưu tư vấn cho BLĐ công ty về các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc nhằm tăng năng suất lao động.
- Các công việc phát sinh khác trong phòng IT.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu công việc:
• Yêu cầu giới tính: Nam
• Yêu cầu độ tuổi: 25-40
• Kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Truyền thông & Mạng máy tính, Hệ thống thông tin,Khoa học máy tính.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, 3 – 5 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT/ quản lý CNTT trở lên
- Có kiến thức tổng quan liên quan đến Công nghệ thông tin, bao gồm: Hạ tầng CNTT, hạ tầng ảo hóa, điện toán đám mây, ứng dụng CNTT, an ninh CNTT.


Nộp hồ sơ ứng tuyển