Tin tuyển dụng

Lập trình viên

Ngày đăng: 19-09-2017

Mô Tả Công Việc

 • Kinh nghiệm lập trình trên các ngôn ngữ: C, C#, ASP.net, HTML/CSS/SCSS,..
 • Am hiểu Database: SQL, MySQL, Oracle
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Web và App Mobile
 • Kinh nghiệm triển khai hệ thống ứng dụng
 • Kinh nghiệm làm việc trong môi trường y tế là lợi thế

 

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT

2. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về phát triển và ứng dụng phần mềm

3. Kiến thức

 • Am hiểu về các quy trình kinh doanh trong bệnh viện
 • Kiến thức tốt về quy trình ứng dụng phần mềm
 • Kiến thức tốt về SQL Server, đặc biệt T-SQL
 • Có khả năng sử dụng công cụ báo cáo như Crystal Report, SQL Reporting Service,…
 • Hiểu rõ quy trình của nơi trợ giúp kỹ thuật về CNTT
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý dự án

4. Kỹ năng

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ
Tin tuyển dụng

Lập trình viên

Ngày đăng: 19-09-2017

Mô Tả Công Việc

 • Kinh nghiệm lập trình trên các ngôn ngữ: C, C#, ASP.net, HTML/CSS/SCSS,..
 • Am hiểu Database: SQL, MySQL, Oracle
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Web và App Mobile
 • Kinh nghiệm triển khai hệ thống ứng dụng
 • Kinh nghiệm làm việc trong môi trường y tế là lợi thế

 

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT

2. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về phát triển và ứng dụng phần mềm

3. Kiến thức

 • Am hiểu về các quy trình kinh doanh trong bệnh viện
 • Kiến thức tốt về quy trình ứng dụng phần mềm
 • Kiến thức tốt về SQL Server, đặc biệt T-SQL
 • Có khả năng sử dụng công cụ báo cáo như Crystal Report, SQL Reporting Service,…
 • Hiểu rõ quy trình của nơi trợ giúp kỹ thuật về CNTT
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý dự án

4. Kỹ năng

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp

Nộp hồ sơ ứng tuyển