• Ông Martin Eric Robinson

  Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Y khoa Hoàn Mỹ kiêm GĐĐH Tập Đoàn Clermont

 • Ông Huỳnh Lê Đức

  Tổng Giám Đốc Tập Đoàn

 • Ông Tan Seang Teak

  Giám đốc Điều hành Cấp cao – Xây dựng và Phát triển Mạng lưới

 • Bà Phạm Thị Minh Thu

  Giám đốc Điều hành Cấp cao - Quản trị Vận hành Bệnh Viện

 • Bà Lê Nữ Minh Hoài

  Giám đốc Điều hành Cấp cao – Quản trị Dịch vụ Hỗ trợ Bệnh viện & Phòng khám

 • PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh

  Giám Đôc Điều Hành Cấp Cao phụ trách Chuyên Môn Y Khoa

 • Ths.Bs Thomas Joseph Schaefer

  GĐĐH Cấp cao phụ trách Quản lý chất lượng và Hoạt động Y khoa

 • ThS Nguyễn Thị Ngọc Sương

  Giám Đốc Điều Hành Cấp Cao phụ trách Điều Dưỡng

 • Ông Nguyễn Phi Long

  Giám Đôc Điều Hành Cấp Cao phụ trách Tài Chính

 • Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

  Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị Tập Đoàn

 • Bà Nguyễn Vũ Vân Anh

  Giám Đốc Nhân Sự Tập Đoàn

 • Ông Alex James Holroyd – Smith

  Giám Đốc Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ và Phó Chủ Tịch Clermont Group