• Ông Martin Eric Robinson

  Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Y khoa Hoàn Mỹ kiêm GĐĐH Tập Đoàn Clermont

 • Ông Huỳnh Lê Đức

  Tổng Giám Đốc Tập Đoàn - Thành viên HĐQT

 • Ông Tan Seang Teak

  GĐ Điều hành Cấp cao – XD & Phát triển Mạng lưới - Thành viên HĐQT

 • Bà Phạm Thị Minh Thu

  GĐ Điều hành Cấp cao - Quản trị Vận hành BV - Thành viên HĐQT

 • Bà Lê Nữ Minh Hoài

  GĐ Điều hành Cấp cao – Quản trị Dịch vụ Hỗ trợ Bệnh viện & Phòng khám

 • PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh

  GĐ Điều Hành Cấp Cao phụ trách Chuyên Môn Y Khoa

 • Ths.Bs Thomas Joseph Schaefer

  GĐĐH Cấp cao phụ trách Quản lý chất lượng và Hoạt động Y khoa

 • ThS Nguyễn Thị Ngọc Sương

  GĐ Điều Hành Cấp Cao phụ trách Điều Dưỡng

 • Ông Nguyễn Phi Long

  GĐ Điều Hành Cấp Cao phụ trách Tài Chính

 • Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

  GĐ Kinh Doanh & Tiếp Thị Tập Đoàn

 • Bà Nguyễn Vũ Vân Anh

  GĐ Nhân Sự Tập Đoàn

 • Ông Alex James Holroyd – Smith

  GĐ TĐ Y Khoa Hoàn Mỹ - Thành viên HĐQT & Phó Chủ Tịch Clermont Group