Tin tuyển dụng

Chuyên viên phân tích tài chính

Ngày đăng: 20-09-2017

Mô Tả Công Việc

- Quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính trong bệnh viện

- Phân tích, đánh giá hoạt động tài chính của từng khoa/ phòng

- Nghiên cứu, cập nhật quy trình chi phí doanh thu thực tế của nội bộ

- Thực hiện các dự án mới: tích hợp FICO với HIS, Lập và quản trị ngân sách trên phần mềm FICO, Tách chuyên khoa trên PL của FICO, triển khai dự án mới BI

 

Yêu Cầu Công Việc

- TN đai học trở lên chuyên ngành tài chính, kiểm toán

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về kiểm soát chi phí, phân tích tài chính doanh nghiệp trên 500 người

- Thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dụng

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo số liệu

- Có kỹ năng đánh giá chuyên sâu về các loại hình chi phí tài chính.


Nộp hồ sơ ứng tuyển

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ
Tin tuyển dụng

Chuyên viên phân tích tài chính

Ngày đăng: 20-09-2017

Mô Tả Công Việc

- Quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính trong bệnh viện

- Phân tích, đánh giá hoạt động tài chính của từng khoa/ phòng

- Nghiên cứu, cập nhật quy trình chi phí doanh thu thực tế của nội bộ

- Thực hiện các dự án mới: tích hợp FICO với HIS, Lập và quản trị ngân sách trên phần mềm FICO, Tách chuyên khoa trên PL của FICO, triển khai dự án mới BI

 

Yêu Cầu Công Việc

- TN đai học trở lên chuyên ngành tài chính, kiểm toán

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về kiểm soát chi phí, phân tích tài chính doanh nghiệp trên 500 người

- Thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dụng

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo số liệu

- Có kỹ năng đánh giá chuyên sâu về các loại hình chi phí tài chính.


Nộp hồ sơ ứng tuyển